• ساعت : ۱۳:۴۴:۹
 • تاريخ :
   ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ 
 • تعداد بازدید : 17
 • کد خبر : ۷۹۷۶۱
كارگاه خوداظهاری ایمنی وبهداشت كارفرمایان درسطح شهرستان باوی برگزارشد
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان باوی :مهندس امراله مردانی رییس مرکزبهداشت شهرستان دراین زمینه عنوان کرد;کارگاههی 2روزه درتاریخ 8و9آبان ماه درسالن آموزش شبکه بهداشت ودرمان برگزارشد. مردانی درادامه افزود;هدف ازبرگزاری این کارگاه که باهمت واحدبهداشت حرفه ای شهرستان دایرگردیده بودسنجش کارفرمایان ازشرایط محیط کار ومجموعه پرسنل درحال فعالیتشان نسبت به ابزارومکان وارتباط فیزیکی آنان که تاچه مقدار با استانداردها نزدیک می باشدبود. وی درپایان باتوجه به اینکه اصول ایمنی وبهداشت را یک امرمهم درحفظ سلآمت افرادشاغل درمحیطهای کارگاهی دانست گفت:کارشناسان بهداشت حرفه ای شهرستان بصورت مستمربابرگزاری کلآسهای آموزشی درجهت کاهش آسیب جسمی این عزیزان نقش مهمی را ایفامیکنند.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  کلیه حقوق این سایت متعلق به شبکه بهداشت باوی می باشد

  5.7.9.0
  V5.7.9.0