• ساعت : ۱۴:۳۷:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ 
  • تعداد بازدید : 8
  • کد خبر : ۷۹۷۶۳
بازدیدكارشناسان بهداشت ازكشت وصنعت نیشكردهخدا
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان باوی:دکترمهران احمدی بلوطکی مدیرشبکه عنوان کرد:درتاریخ 11آبان 98 ازکشت وصنعت نیشکردهخدا بازدید بعمل آمد. دکتراحمدی درادامه افزود;این بازدیدتوسط کارشناسان بهداشت حرفه ای وباهدف ارتقاسلآمت شاغلین صورت گرفت. احمدی تصریح کرد;باتوجه به بازدیدبعمل آمده نواقص ایمنی وبهداشتی موردبررسی قرارگرفت وجهت رفع آنان تذکرات لآزم داده شد. وی درپایان ;ازمدیریت شرکت درجهت پیگیری کنترل برخی عوامل زیان آوردرمحیط کارقدردانی کرد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شبکه بهداشت باوی می باشد

    V5.5.2.0