عنوان : بازدید مدیرشبكه بهداشت ودرمان ودادستان شهرستان باوی ازكارگاههای تولیدبستنی شهر ملآثانی
کد خبر : ۷۵۴۹۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ 
ساعت : ۱۳:۵۲:۳۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان باوی ,بازدیدمدیرشبکه بهداشت ودادستان شهرستان باوی بهمراه کارشناسان بهداشت محیط وپرسنل نیروی انتظامی ازکارگاههای تولیدبستنی شهرملآثانی صورت گرفت. دراین بازدیدکه مورخ 8بهمن 97 انجام شد ازبهداشت محیط وایمنی صنف,بهداشت فردی,مراحل تهیه بستنی درکارگاههای تولیدبستنی بازرسی بعمل آمد. درادامه ضمن استفاده کارشناسان محیط ازدستگاههای سنجش موادغذایی جهت مشاهده مقدارمیکروب وکنترل دمای سیستم های خنک کننده دکتراحمدی مدیرشبکه بهداشت ودرمان درحضور دادستان به صاحبان کارگاههای تولید بستنی نسبت به رفع نواقص وبرطرف کردن ایرادات آموزشها وهشدارهای لآزم را داد. درپایان این بازدید ازفعالیت دوکارگاه تولید بستنی تارفع نواقص بهداشتی بادستوردادستان جلوگیری شد.

تعداد بازدید : 14

بازگشت           چاپ چاپ         
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شبکه بهداشت باوی می باشد

V5.1.0.0